Een kopie paspoort.    
 

Een kopie van een paspoort van een paard  (ongeacht ras) mag niet zo maar afgegeven worden. Of wij als PRE Stamboek Nederland een kopie van het paspoort kunnen afgeven, hangt van diverse factoren af.  Kopieën van paardenpaspoorten moeten altijd aangevraagd worden bij de instantie die het oorspronkelijke paspoort heeft uitgegeven.  Heeft uw paard dus al een paspoort gehad, dan moet u zich tot de instantie richten die het eerste paspoort uitgegeven heeft. 

Op de website van de RVO kunt u op basis van het chipnummer van het paard opzoeken bij welke instantie uw paard staat geregistreerd. U ziet dan direct onder welk levensnummer het dier geregistreerd staat en u krijgt de contactgegevens van het betreffende stamboek.  

Als u denkt  een kopie van het paspoort bij ons te kunnen  aanvragen

Neem voor buitenlandse paspoorten eerst contact op met ons. 

  • Download dan de formulieren ten behoeve van de aanvraag.
  • Vul alles naar eer en geweten in.
  • Laat het paard door een paspoortgerechtigde dierenarts identificeren.
  • Stuur vervolgens de papieren naar ons op. 

Heeft u een Spaans gefokt paard, neem dan even contact op met het stamboek.

 
 Afbeelding invoegen