103 Registratie van PRE veulens.                                          Uw eerste veulenregistratie? lees dit dan goed door!  

                                                                                         
Voor deze dienst heeft u een   Fokkersnummer nodig en een dek formulier.
Lees ook de informatie die gaat over het Dekbewijs


Inschrijving en registratie van PRE veulens geschiedt volgens de (zeer strenge) eisen van het moeder-stamboek ANCCE in Spanje.

DNA van zowel de vader als de moeder moet aanwezig zijn om het ouderschap van het veulen te kunnen bepalen. Bovendien moet het DNA van beide ouders moet bij het stamboek bekend zijn om het veulen in het stamboek te kunnen laten inschrijven. Mocht dit niet zo zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Is het bovenstaande van beide ouders in orde, volg dan de onderstaande stappen.

Werkwijze:

Stap 1: Na de geboorte van het veulen vult u bij "Datos de Nacimento" de geboortedatum, de naam en kleur van het veulen in op het dekformulier dat u ontvangen heeft van de hengstenhouder na gebleken drachtigheid van de merrie. (Zie voor meer informatie over dekformulier onder "aanvragen” , "dekformulier aanvragen”.)


Stap 2: Daarna downloadt u de formulieren: nr.1 "Aanvraag diensten” en nr. 2 "Solicitud de Servicio”. U vindt deze onderaan deze pagina.Vergeet u niet uw bankrekeningnummer en handtekening in te vullen op formulier nr. 1 (aanvraag diensten)

Stuur deze formulieren samen met het dek/geboortebewijs naar het stamboek (adresgegevens staan op het formulier).


Stap 3: Na ontvangst en als alles juist is ingevuld, neemt het stamboek uw aanvraag in behandeling. De volgende stap is het bepalen van het DNA van het veulen. Daarvoor sturen we u bloedmonsterkaartjes en een lijst van door ANCCE goedgekeurde dierenartsen. Mochten de formulieren onvolledig of onjuist zijn ingevuld, dan ontvangt u van ons bericht.

Stap 4: Na ontvangst van de bloedmonsterkaartjes en de lijst met erkende dierenartsen, dient u een afspraak te maken met een van de dierenartsen op de lijst. Deze - door ANCCE erkende dierenarts - komt bij u langs om het veulen te chippen, een bloedmonster af te nemen en het veulen te schetsen. Tevens zal de dierenarts van de merrie een bloedmonsters nemen (als er bij het stamboek geen DNA van de moedermerrie aanwezig is) en het door het stamboek aangeleverde formulier invullen. De kosten van het bezoek en de handelingen van deze dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar.

De kopie van de formulieren is voor u, het officiële document met bloedkaartjes voor de registratie stuurt u weer aan het stamboek terug.

Stap 5: Het paspoort wordt gemaakt in Spanje en wordt door ANCCE naar het stamboek in Nederland verstuurd nadat alle DNA gegevens zijn gecontroleerd en er een match tussen het DNA van het veulen en beide ouderdieren is.

   

Opmerking Let OP!
De regels zijn onduidelijk vanwege de tijd die lgancce  nodig heeft voor het DNA proces. Vanaf 1 januari 2015 geld de volgende aanmelding- regel voor in Nederland geboren PRE paarden.  PRE Veulens moeten altijd binnen 15 dagen aangemeld zijn bij het pre stamboek Nederland. Te laat aangemelde veulens (met dekformulieren als voorheen) krijgen van  LGANCCE een boete opgelegd. Paspoorten van te laat aangemelde veulens zullen, indien de termijn van 6 maanden voorbij is ( te laat dus) een stempel met "this horse is not for human consumption" in het paspoort krijgen.`


Te late inschrijving !
LET OP ! voor te laat opgegeven veulens  (Code 127 van het aanvraag diensten formulier) wordt per 1 januari 2015 een bedrag van € 400.-- berekend.

Opmerking: Het verzoek voor de veulenregistratie moet door de eigenaar van het veulen aangevraagd worden.
De eigenaar is diegene wie eigenaar is van de moedermerrie op de dag van de geboorte van het veulen.
Heeft u een drachtige merrie gekocht en werpt zij terwijl zij al in uw bezit is ( op uw naam geregistreerd bij het stamboek! ), is het veulen van de merrie eigenaar en kan op deze naam worden ingeschreven. De merrie moet dus tijdig op uw naam zijn overgeschreven.

Opmerking: Indien u alleen het veulen koopt wat nog niet ingeschreven is omdat het nog niet of maar net geboren is, dient u onderaan het dekformulier de  "diligencia de venta" te ondertekenen  samen met de verkoper.   Dit deel is dus alleen voor verkoop en aankoop van een nog niet gemeld veulen en niet van de merrie.
 
                              
In dit pakket:
1. Het aanvraag dienstformulier voor betaling en incasso(op computer in te vullen)
2. Het solicitud internacional Het aanvraag formulier voor ancce
3. De algemene voorwaarden
 
Bij dit volledig ingevulde en ondertekende pakket formulieren meesturen.
 
1. Het dekformulier volledig ingevuld en volledig ondertekend. zie info Dekbewijs
 2. Kopie identiteit bewijs eigenaar 

   

 
  
Afbeelding invoegen 
 Afbeelding invoegen
 
 
 
 

 
Afbeelding invoegen
 
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
 
 
Afbeelding invoegen