Nota welzijn
 
Vanuit de maatschappij steeds meer professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid  verwacht. Ook  worden steeds  meer  eisen  aan bestuurders gesteld.  Het welzijn van dieren staat daarbij sinds enkele jaren hoog op de politieke agenda. Al deze factoren hebben steeds meer invloed op de dagelijkse fokkerij, is het niet direct dan wel indirect.
 
 In januari 2009 heeft de georganiseerde sector Paardenhouderij eensgezind het Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij aangeboden aan de minister van LNV. In dit Plan van Aanpak geven alle samenwerkende partijen aangesloten bij de Sectorraad Paarden (SRP) hun intentie aan om te komen tot een beter welzijn van en voor de paarden.  In het verlengde hiervan heeft  het PRE Stamboek Nederland – in overleg met de Raad van Advies - besloten een eigen nota Welzijn op te stellen.                                          
 
Bij  ons stamboek  staat het fokken van paarden  met  een gezonde geest in een  gezond lichaam centraal. Respect voor het welzijn van het paard is hierbij vanzelfsprekend.Hierbij is het belangrijk  om elkaar te helpen, anderen enthousiast  te maken voor het ras en met veel plezier de paarden te houden en te fokken.Middels voorlichting via onder andere de nieuwsbrief wil het PRE Stamboek PRE-fokkers en -eigenaren behulpzaam zijn bij het bevorderen van het welzijn van hun paarden.
                                                                            Nota Welzijn 2011.pdf      
  
 
Afbeelding invoegen                                                                                                                        Afbeelding invoegen

 

 Nieuw Een Andalusiër kopen