Nieuws 
Afbeelding invoegen
Inleverdata voor aanvragen.

Weken waarin u uaanvragen kunt indienen zijn.
wk. 8-12-16-20-24-28-32 etc.

 
 Let op!  Inleverdata voor aanvragen!

 
Wij zijn het dochterstamboek van LGANCCE Spanje gevestigd in Sevilla.
Vrijwel alle aanvragen en bijbehorende papieren die wij binnenkrijgen, moeten na controle naar Spanje gestuurd worden. Om de papieren veilig te versturen naar LGANCCE, gebeurt dit per pakket en per Fedex (de goedkoopste). Pakketten versturen is bijzonder duur, daarom proberen we voldoende aanvragen te verzamelen alvorens te versturen om zo de kosten zo laag mogelijk te houden en de prijzen van stamboekdiensten niet te hoeven verhogen. Dit is een van de oorzaken dat het te vaak voorkomt dat papieren laat worden teruggestuurd.
 
Daarom hebben wij aanleverdata ingesteld. Op deze manier weet u dat als u in de betreffende week de aanvraag bij ons inlevert, deze aanvraag de week daarop naar Spanje gestuurd wordt.
 
Komt uw aanvraag in een andere week dan hieronder aangegeven, dan weet u dat u wat langer  moet wachten. We hopen dat op deze manier iedereen de papieren eerder terugkrijgt, dan tot nu toe het geval is.  
Voor spoedgevallen kunt u ons altijd even bellen of mailen!  
   
                    

Direct naar veel gestelde vragen 

Agenda   

 
 
 
 
 
 
 v
Uw logo en pagina hier ?
 Vraag naar de mogelijkheden !
 
Nieuw adres:
Pre stamboek Nederland
Postbus 2241
5260 CE Vught
 
Op deze website van PRE stamboek Nederland vindt u de laatste nieuwe, volledige en juiste informatie over de PRE stamboekzaken, richtlijnen en procedures. PRE stamboek Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie over de PRE en het PRE stamboek in Nederland op het internet anders dan via deze website. Op de volledige inhoud van deze website van PRE stamboek Nederland rust copyright. Belangrijk: Het PRE Stamboek Nederland is uitsluitend een administratief loket  voor het moederstamboek LGANCCE  in Sevilla te Spanje zodat  stamboekdiensten in Nederland kunnen worden aangevraagd. Het PRE Stamboek Nederland werkt volgens de regelgeving van LGANCCE. Het PRE Stamboek Nederland  heeft echter geen enkele beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het al dan niet toekennen van gevraagde stamboekdiensten noch ten aanzien van de regelgeving van LG ANCCE.Mocht u het niet eens zijn met de betreffende  regelgeving of een besluit ten aanzien van een door u gevraagde stamboekdienst, dan dient u zich te wenden tot LGANCCE in Sevilla Spanje..