Welkom bij het PRE Stamboek Nederland

Op onze website treft u veel informatie aan over het ras de Pura Raza Española (PRE),de fokkerij, hoe het zit met stamboekpapieren, dekbewijzen, veulens aanmelden en hoe u een paard op naam kunt over schrijven.  Daarnaast kunt u ook vinden hoe andere paarden dan de PRE op naam gezet kunnen worden, cruzado veulens van een paspoort kunnen worden voorzien en dergelijke. Bijvoorbeeld Spaanse paarden die geen stamboekpapieren hebben. Heeft u toch nog vragen? Neem dan even contact met ons op!  

Belangrijk!
  • Spanje is hard getroffen door de corona crisis. Hou er daarom rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag lang kan duren. Stuur daarom het paspoort van uw PRE nog niet mee bij overschrijving op naam! De carta wel
  • De Apto keuring is uitgesteld tot 27 & 28 maart 2021.
  • De premiekeuring (campeonato) is uitgesteld tot 4 en 5 september 2021.
  • I.v.m. de corona maatregelen wordt onze postbus  alleen op maandagen geleegd (de post wordt daar in een kluis bewaard).

 APTO keuring uitgesteld tot 27 & 28 maart 2021

Uitstel vanwege corona

In verband met de corona-maatregelen heeft het stamboekbestuur besloten de Apto keuring (basiskeuring voor de fokkerij) uit te stellen naar maart volgend jaar. Uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen die dan gelden.  

Zie hieronder voor de reden;  Nu al aanmelden voor Apto 2021; Aangemeld voor Apto 2020; PRE veulens in het stamboek laten opnemen; Fokken met (nog) niet Apto goedgekeurde PRE's;  Meedoen aan de premiekeuring (campeonato).

Waarom?
Op dit moment neemt het aantal coronabesmettingen helaas weer toe, ook in Spanje. De Apto keuring móet verricht worden door een keurmeester van het moederstamboek LG ANCCE, dus door iemand die uit Spanje komt. Dat zou nu (september 2020) betekenen dat de keurmeester bij aankomst uit Spanje direct 10 dagen in quarantaine zou moeten gaan volgens de RIVM richtlijnen. Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM omdat veiligheid van de deelnemers, hun directe omgeving, de keurmeester en onze eigen veiligheid voorop staan. De kosten van 10 dagen quarantaine in de prijs van de Apto keuring verwerken, is natuurlijk geen goed idee. 
 
Het zou mooi zijn als in de komende maanden toch een Apto keuring mogelijk zou zijn. De verwachting is echter dat het aantal coronabesmettingen in de herfst en winter verder oplopen. Om duidelijkheid te geven, hebben we daarom besloten tot uitstel van de Apto keuring tot 27 & 28 maart 2021.
 
Nu al aanmelden voor Apto keuring 2021
Als u nu al weet dat u volgend jaar maart een of meerdere PRE’s Apto wilt laten keuren, dan is fijn als u zich nu alvast opgeeft. Dan weten wij als stamboek met hoeveel paarden we ongeveer rekening moeten houden. En natuurlijk of er voldoende paarden zijn voor een Apto keuring. Uiteraard worden er pas kosten in rekening gebracht als we zeker weten dat de keuring doorgaat. Het aanmeldingsformulier vindt u hier:  206 Apto keuring

Aangemeld voor de Apto 2020
Als u zich voor de Apto keuring van dit jaar heeft aangemeld, laten wij uw aanmelding staan voor de keuring in 2021. Weet u nu al dat u in maart 2021 niet mee wilt doen aan de Apto keuring, laat het ons dan ook even weten. Natuurlijk geldt ook in dit geval dat er pas kosten in rekening gebracht worden als zeker is dat de keuring op 27 & 28 maart 2021 doorgaat. 

PRE veulens in het stamboek laten opnemen
Als uw PRE veulen ouders heeft die beiden Apto goedgekeurd zijn, dan kan het veulen volgens de normale procedure opgenomen worden in het stamboek. Het veulen moet binnen 14 dagen na geboorte aangemeld worden bij het stamboek. Zie hiervoor: 103 Veulenaanmelding
 
Bij een PRE veulen waarvan 1 of beide ouders nog Apto gekeurd moeten worden, geldt het volgende:
  1. het veulen kan pas in het PRE Stamboek opgenomen worden als beide ouders Apto zijn goedgekeurd (naast de andere voorwaarden);
  2. Volgens de Europese en Nederlandse wetgeving moet een paard in ieder geval binnen 6 maanden na geboorte voorzien zijn van een identificatiepapier, dus een paspoort. Vanwege de coronamaatregelen is dit tijdelijk binnen 9 maanden. Het paspoort moet wel binnen 14 dagen na geboorte aangevraagd worden bij (in dit geval) het PRE Stamboek. 
Te laat met aanmelden PRE veulen en/of ouder(s) nog niet Apto gekeurd
Het is verstandig om met het stamboek contact op te nemen als:
  • een of beide ouders van het veulen binnen de termijn van 6 maanden na geboorte van het veulen nog niet Apto gekeurd kunnen worden  
  • en/of u het veulen te laat gaat aanmelden.
We kijken dan samen met u naar hoe dit opgelost kan worden. Informeer ook naar de kosten: later inschrijven van het veulen in het stamboek is duurder.
 
Fokken met (nog) niet Apto gekeurde PRE's
Als u met uw PRE veulens wilt fokken die in het stamboek opgenomen moeten worden, is het dus verstandig en goedkoper om niet te fokken voordat uw PRE Apto is goedgekeurd. 
  
Meedoen met de premiekeuring (campeonato)
Vanaf een bepaalde leeftijd moet een PRE Apto goedgekeurd zijn om mee te kunnen doen aan de premiekeuring (campeonato). De premiekeuring van 2020 is uitgesteld tot 4 & 5 september 2021. Dus dat betekent dat voor deelname aan de premiekeuring Apto goedkeuring ook in maart 2021 volstaat. 

Nog vragen?
Neem contact op met de penningmeester/stamboekzaken Contact

 

 

De morfologie van de PRE

                                                  

 
 

Koop nooit een PRE zonder Carta de Titularidad of Propiedad!!! 
De carta is namelijk het  juridische eigendomsbewijs van de PRE. 
 
Import paarden: registratie verplicht!
 
Inleverdata voor aanvragen  
Lees meer       
 
    Afbeelding invoegen
 Meer dan 100 jaar PRE Stamboek
 
  
 
    
Op deze website van PRE Stamboek Nederland vindt u de laatste nieuwe, volledige en juiste informatie over de PRE stamboekzaken, richtlijnen en procedures. Het PRE Stamboek Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie over de PRE en het PRE stamboek in Nederland op het internet anders dan via deze website. Op de volledige inhoud van deze website van PRE stamboek Nederland rust copyright. Belangrijk: Het PRE Stamboek Nederland is uitsluitend een administratief loket  voor het moederstamboek LGANCCE  in Sevilla te Spanje zodat  stamboekdiensten in Nederland kunnen worden aangevraagd. Het PRE Stamboek Nederland werkt volgens de regelgeving van LGANCCE. Het PRE Stamboek Nederland  heeft echter geen enkele beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het al dan niet toekennen van gevraagde stamboekdiensten noch ten aanzien van de regelgeving van LG ANCCE.Mocht u het niet eens zijn met de betreffende  regelgeving of een besluit ten aanzien van een door u gevraagde stamboekdienst, dan dient u zich te wenden tot LGANCCE in Sevilla Spanje..